Statutowym celem naszego stowarzyszenia jest czynna ochrona bociana białego i jego siedlisk w woj. lubelskim. Ochrona siedlisk to przede wszystkim monitorowanie i zabezpieczanie napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych na których giną bociany przy współpracy z zakładami energetycznymi. W dalszej kolejności są to remonty wymagających tego gniazd czy budowanie nowych, koszenie i wypasanie łąk i nieużytków będących atrakcyjnymi żerowiskami w pobliżu gniazd. Kolejnym ważnym elementem jest dzielność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, gdzie przybliżana jest ogólna biologia gatunku i kształtowana jest świadomość ekologiczna wśród młodszego pokolenia.

Aktualności

Ośrodek rehabilitacji

Galeria

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć naszych bocianów.

Zobacz więcej