14 lutego br., pracownicy oddziału PGE Dystrybucja S. A Lublin- teren zamontowali odstraszacze na sześciu słupach średniego napięcia w pobliżu naszego ośrodka rehabilitacji.

 

Odstraszacze te, skutecznie uniemożliwiają bocianom lądowanie na słupach, tym samym eliminując ich śmierć poprzez porażenie.

Zwykle niewiele trzeba, aby skrzydła startującego bądź lądującego bociana dotknęły linii. Takie porażenie to pewna śmierć dla bociana i kłopoty dla energetyków- zwarcia powodują często przerwy w dostawach energii i znaczne straty finansowe. Co roku poprzez porażenie giną tysiące bocianów, dlatego należy dążyć do tego aby w pobliżu gniazd, miejsc odpoczynku czy też żerowania słupy były zabezpieczane przez zakłady energetyczne.

Odstraszacze w liczbie 20 sztuk zostały zakupione przez nasze Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE. Producentem odstraszaczy jest firma HUBIX Sp. z o.o. Pozostała ilość odstraszaczy będzie montowana w kolejnych miejscach, gdzie odnotowano porażenie bocianów.

 O montażu odstraszaczy można przeczytać na stronie PGE Dystrybucja S.A

https://pgedystrybucja.pl/O-Spolce/aktualnosci/Centrala/pge-dystrybucja-przygotowuje-sie-na-powrot-bocianow-do-polski

 Z tego miejsca chcemy pochwalić działania naszego dostawy prądu PGE Dystrybucja S.A na rzecz ochrony bocianów. Co roku podnoszone są gniazda na specjalne platformy (Na terenie działania PGE jest ich ok. 24 tysiące), izolowane są kolejne linie czy też montowane specjalne kule i obrotowe tabliczki, które eliminują kolizje ptaków z przewodami podczas lotu.