- Przy współpracy z oddziałami PGE Dystrybucja S.A monitorujemy i zabezpieczamy napowietrzne urządzenia elektroenergetyczne, na których giną bociany, oraz wskazujemy gniazda, które wymagają naprawy bądź podniesienia na specjalną platformę.

- Wspólnie z wieloma instytucjami m.in Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie naprawiamy, konserwujemy bocianie gniazda.

- Prowadzimy prelekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży gdzie przybliżamy ogólną biologię gatunku i kształtujemy świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia.