Najbardziej widoczną formą działalności naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Bocianów w Kozubszczyźnie.
Nasz bociani szpital działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
W roku 2017 trafiło do naszej placówki ponad 40 bocianów z całej Lubelszczyzny a także województw sąsiednich.
Większość pacjentów udaje przywrócić się naturze, niestety nie wszystkie. Czasem jednak rodzaj urazu uniemożliwia pełny powrót do sprawności. Osobniki takie pozostają u nad do końca swoich dni
Kontuzjowane bociany są przekazywane do ośrodka przez pracowników urzędów gmin i miast, lekarzy weterynarii oraz przez inne instytucje i osoby prywatne.
Bociany, które rokują powrót do natury zostają zaobrączkowane przed wypuszczeniem.

Działalność ośrodka finansowana jest z dobrowolnych darowizn darczyńców oraz 1% podatku.

Bociany w naszym ośrodku można oglądać na żywo na stronie poniżej:
https://lookcam.com/kamerki/wyszukaj/?q=Kozubszczyzna